Sağlık Hasar Anında

Sağlık Tazminatı İçin Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Allianz’dan yaptırdığınız özel sağlık sigortası kapsamında, Allianz’ın anlaşmalı olmadığı bir kuruma giderek tedavi masraflarınızı kendiniz karşılamanız halinde, bu masraflara yönelik tazminat talebinde bulunmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

 • Evraklarınızı Teslim Edin: En kısa zamanda gerekli evrakları Allianz Genel Müdürlüğü’ne ulaştırın.
 • Talep Değerlendirmesi: Yapmış olduğunuz tazminat talebinin, poliçenizin özel ve genel şartları kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılmasını bekleyin.
 • Talebinizi Takip Edin: Tazminat talebinizin takibini, 0850 399 9999 numaralı Allianz Müşteri Hizmetleri’ni arayarak veya Sağlık Poliçe ve Tazminat Görüntüleme linkini kullanarak sağlayabilirsiniz.

Yurt içi Sağlık Harcamaları

Gerekli Evraklar

 • Tedavi Masrafları Talep Formu

(Adınıza özel düzenlenen forma ulaşmak için https://saglik.allianz.com.tr/ linkinden kullanıcı bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.)

 • Tanı ve/veya tedavi masrafları fatura asılları

(Tüm fatura veya serbest meslek makbuzlarında doktor kaşesi bulunmalı ve doktorun uzmanlık alanı belirtilmelidir.)

Ayrıca, aşağıda belirtilen rapor ve belgelerin de iletilmesi gerekmektedir;

 • Doktor muayenelerinde; anamnez raporu (gerekli görülen durumlarda)
 • Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde; doktor istemi (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları
 • İlaç tedavilerinde; reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları
 • Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde; epikriz raporu/ anamnez raporu/ ameliyat raporu/ patoloji raporu/ ayrıntılı fatura dökümü
 • Ameliyat sonrası yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda; ilgili ameliyat raporu ile doktor tarafından düzenlenen ve başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren detaylı tedavi planını da belirten rapor
 • Vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve tıbbi amaçlarla kullanılan malzemeler için; tedaviyi düzenleyen doktor tarafından kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten doktor raporu, tıbbi malzeme reçetesi

Ödeme tutarı 20.000 TL üzeri olacak sağlık tazminat dosyaları için;

 • Sigortalı ve sigorta ettirene ait nüfus cüzdan fotokopileri (Her birinin üzerinde meslek, adres, telefon bilgileri ile 3 adet ıslak imza bulunmalı)

*Sigortalı, her türlü adli olayda (trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı, vb.) tazminat talebi (doğrudan ödeme aşaması dahil) ile birlikte sunmalıdır.

Yurt dışı Sağlık Harcamaları

Gerekli Evraklar

 • Tedavi Masrafları Talep Formu
 • Tıbbi bilgi içeren rapor ve sonuçlar
 • Dosya ekinde fatura aslı ve ödendi belgesi (fatura tutarının ödendiğine dair belge, banka dekontunun aslı, kredi kartı slibi, vs.)
 • Ayrıntılı fatura dökümü (faturanın son durum bilgisini özetleyen son alacak / borç tutarını gösteren özet döküm)
 • Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)

Ödeme tutarı 20.000 TL üzeri olacak sağlık tazminat dosyaları için;

 • Sigortalı ve sigorta ettirene ait nüfus cüzdan fotokopileri (Her birinin üzerinde meslek, adres, telefon bilgileri ile 3 adet ıslak imza bulunmalı)

*Yurt dışında yapılan tedavilere ait faturaların ve ilgili tıbbi raporların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri kullanılarak düzenlenmiş olması gereklidir. Aksi takdirde, bu belgeler noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte gönderilmelidir.